AFIYA BENNETT at Maybelline New York x V Magazine Fashion Week Party in New York 02/11/2018

AFIYA BENNETT at Maybelline New York x V Magazine Fashion Week Party in New York 02/11/2018

AFIYA BENNETT at Maybelline New York x V Magazine Fashion Week Party in New York 02/11/2018
AFIYA BENNETT at Maybelline New York x V Magazine Fashion Week Party in New York 02/11/2018
SHANINA SHAIK at Maybelline New York x V Magazine Fashion Week Party in New York 02/11/2018
DEVON WINDSOR at Maybelline New York x V Magazine Fashion Week Party in New York 02/11/2018