ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York

ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York

ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
ALESSANDRA AMBROSIO at Desigual Cibeles Fashion Show in New York
SAMMI HANRATTY at OK! Fashion Week Party in New York
PARIS HILTON at The Blonds Fashion Show in New York