ANTOINETTE ROBINSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

ANTOINETTE ROBINSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

ANTOINETTE ROBINSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
ANTOINETTE ROBINSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
ANTOINETTE ROBINSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
ANTOINETTE ROBINSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
ANTOINETTE ROBINSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
ANTOINETTE ROBINSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
ANTOINETTE ROBINSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
ANTOINETTE ROBINSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
ANTOINETTE ROBINSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
CHARISSE MILLS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
BIANCA LAWSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018