AYAMI NAKAJO at Chanel’s Code Coco Watch Launch Party in Paris 10/03/2017

AYAMI NAKAJO at Chanel’s Code Coco Watch Launch Party in Paris 10/03/2017

AYAMI NAKAJO at Chanel’s Code Coco Watch Launch Party in Paris 10/03/2017
AYAMI NAKAJO at Chanel’s Code Coco Watch Launch Party in Paris 10/03/2017
AYAMI NAKAJO at Chanel’s Code Coco Watch Launch Party in Paris 10/03/2017
AYAMI NAKAJO at Chanel’s Code Coco Watch Launch Party in Paris 10/03/2017
AYAMI NAKAJO at Chanel’s Code Coco Watch Launch Party in Paris 10/03/2017
AYAMI NAKAJO at Chanel’s Code Coco Watch Launch Party in Paris 10/03/2017
AYAMI NAKAJO at Chanel’s Code Coco Watch Launch Party in Paris 10/03/2017
Loading...
JOANA PREISS at Chanel’s Code Coco Watch Launch Party in Paris 10/03/2017
MATHILDE WARNIER at Chanel’s Code Coco Watch Launch Party in Paris 10/03/2017