DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016

DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016

DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016
DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016
DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016
DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016
DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016
DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016
DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016
DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016
DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016
DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016
DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016
DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016
DEEPIKA PADUKONE at MTV EMA 2016 in Rotterdam 11/06/2016
CLAUDIA ROMANI in Bikini at a Pool in Miami 11/13/2016
KOURTNEY KARDASHIAN in Bikini in Los Cabos 11/12/2016