EMILY RATAJKOWSKI at Vera Wang Fashio Show at New York Fashion Week 09/13/2016

EMILY RATAJKOWSKI at Vera Wang Fashio Show at New York Fashion Week 09/13/2016

EMILY RATAJKOWSKI at Vera Wang Fashio Show at New York Fashion Week 09/13/2016
EMILY RATAJKOWSKI at Vera Wang Fashio Show at New York Fashion Week 09/13/2016
EMILY RATAJKOWSKI at Vera Wang Fashio Show at New York Fashion Week 09/13/2016
EMILY RATAJKOWSKI at Vera Wang Fashio Show at New York Fashion Week 09/13/2016
EMILY RATAJKOWSKI at Vera Wang Fashio Show at New York Fashion Week 09/13/2016
EMILY RATAJKOWSKI at Vera Wang Fashio Show at New York Fashion Week 09/13/2016
EMILY RATAJKOWSKI at Vera Wang Fashio Show at New York Fashion Week 09/13/2016
EMILY RATAJKOWSKI at Vera Wang Fashio Show at New York Fashion Week 09/13/2016
EMILY RATAJKOWSKI at Vera Wang Fashio Show at New York Fashion Week 09/13/2016
EVA LONGORIA Out and About in Beverly Hills 09/12/2016
EMILY RATAJKOWSKI Out and About at New York Fashion Week 09/13/2016