EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents

EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents’ Dinner in Washington 04/30/2016

EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
EMILY RATAJKOWSKI at White House Correspondents
NINA DOBREV at White House Correspondents' Dinner in Washington 04/30/2016
WWE - MARIA KANELLIS New Picture