KERRY WASHINGTON at White House Correspondents’ Dinner in Washington 04/30/2016

KERRY WASHINGTON at White House Correspondents’ Dinner in Washington 04/30/2016

LAIS RIBEIRO at White House Correspondents’ Dinner in Washington 04/30/2016
ASHLEY GRAHAM at White House Correspondents’ Dinner in Washington 04/30/2016