LAIS RIBEIRO on the Backstage at 2017 VS Fashion Show in Shanghai 11/20/2017

LAIS RIBEIRO on the Backstage at 2017 VS Fashion Show in Shanghai 11/20/2017

LAIS RIBEIRO on the Backstage at 2017 VS Fashion Show in Shanghai 11/20/2017
LAIS RIBEIRO on the Backstage at 2017 VS Fashion Show in Shanghai 11/20/2017
LAIS RIBEIRO on the Backstage at 2017 VS Fashion Show in Shanghai 11/20/2017
MEGAN WILLIAMS on the Backstage at 2017 VS Fashion Show in Shanghai 11/20/2017
LILY ALDRIDGE on the Backstage at 2017 VS Fashion Show in Shanghai 11/20/2017