LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017

LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017

LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
LIZZETH ACOSTA in Bikini at 138 Water Photoshoot in Malibu 11/22/2017
KINDLY MEYERS in Bikini at 138 Water Photoshoot at a Beach in Malibu 11/21/2017
DIASY RIDLEY in Etertainment Weekly Magaziner, December 2017