KERRY WASHINGTON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

KERRY WASHINGTON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

More pics »


LISA VIDAL at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

LISA VIDAL at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

More pics »


LETOYA LUCKETT at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

LETOYA LUCKETT at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

More pics »


MC LYTE at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

MC LYTE at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

More pics »


LOGAN BROWNING at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

LOGAN BROWNING at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

More pics »


META GOLDING at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

META GOLDING at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

More pics »


LIL

LIL’ MAMA at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

More pics »


SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

More pics »


TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

More pics »


YVONNE ORJI at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

YVONNE ORJI at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

More pics »