PEYTON ROI LIST at Oscar De La Renta Fashion Show at NYFW in New York 09/11/2017

PEYTON ROI LIST at Oscar De La Renta Fashion Show at NYFW in New York 09/11/2017

PEYTON ROI LIST at Oscar De La Renta Fashion Show at NYFW in New York 09/11/2017
PEYTON ROI LIST at Oscar De La Renta Fashion Show at NYFW in New York 09/11/2017
PEYTON ROI LIST at Oscar De La Renta Fashion Show at NYFW in New York 09/11/2017
PEYTON ROI LIST at Oscar De La Renta Fashion Show at NYFW in New York 09/11/2017
LILY JAMES on the Set of Mamma Mia in Croatia 09/12/2017
PARIS HILTON at Oscar De La Renta Fashion Show at New York Fashion Week 09/11/2017