RACHEL NICHOLS at 2018 NBA Awards at Barker Hangar in Santa Monica 06/25/2018

RACHEL NICHOLS at 2018 NBA Awards at Barker Hangar in Santa Monica 06/25/2018

RACHEL NICHOLS at 2018 NBA Awards at Barker Hangar in Santa Monica 06/25/2018
TAYLOR BROOKS at 2018 NBA Awards at Barker Hangar in Santa Monica 06/25/2018
NORMANI KORDEI at 2018 NBA Awards at Barker Hangar in Santa Monica 06/25/2018