SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
LIL' MAMA at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018