TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018

TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018

TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
TARAJI P. HENSON at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
SISTINE ROSE STALLONE at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018
SAILOR LEE BRINKLEY COOK at Amfar Gala 2018 in New York 02/07/2018