TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TIFFANY BLACK at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
SUSAN KELECHI WATSON at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
YVONNE ORJI at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018