TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018

TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
TRACEE ELLIS ROSS at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
Loading...
YARA SHAHIDI at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018
ANDRA DAY at 49th Naacp Image Awards in Pasadena 01/14/2018