VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica

VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica

VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
VALERIE BERTINELLI at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
WENDIE MALICK at Hot in Cleveland Set in Santa Monica
JANE LEEVES at Hot in Cleveland Set in Santa Monica