XENIA TCHOUMITCHEVA at Green Carpet Fashion Awards in Milan 09/24/2017

XENIA TCHOUMITCHEVA at Green Carpet Fashion Awards in Milan 09/24/2017

XENIA TCHOUMITCHEVA at Green Carpet Fashion Awards in Milan 09/24/2017
XENIA TCHOUMITCHEVA at Green Carpet Fashion Awards in Milan 09/24/2017
XENIA TCHOUMITCHEVA at Green Carpet Fashion Awards in Milan 09/24/2017
XENIA TCHOUMITCHEVA at Green Carpet Fashion Awards in Milan 09/24/2017
XENIA TCHOUMITCHEVA at Green Carpet Fashion Awards in Milan 09/24/2017
XENIA TCHOUMITCHEVA at Green Carpet Fashion Awards in Milan 09/24/2017
TINA KUNAKEY at Green Carpet Fashion Awards in Milan 09/24/2017
VITTORIA PUCCINI at Green Carpet Fashion Awards in Milan 09/24/2017