CAROLINE DAUR at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019

CAROLINE DAUR at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019

More pics »


CAROLINE DAUR at Christian Dior Show at Paris Fashion Week 02/26/2019

CAROLINE DAUR at Christian Dior Show at Paris Fashion Week 02/26/2019

More pics »


CAROLINE DAUR Arrives at Jacquemus Fashion Show in Paris 01/20/2019

CAROLINE DAUR Arrives at Jacquemus Fashion Show in Paris 01/20/2019

More pics »


CAROLINE DAUR Out on Melrose Place in Los Angeles 11/25/2018

CAROLINE DAUR Out on Melrose Place in Los Angeles 11/25/2018

More pics »

CAROLINE DAUR Out at Paris Fashion Week 09/24/2018


CAROLINE DAUR Out at Paris Fashion Week 09/24/2018

CAROLINE DAUR Out at Paris Fashion Week 09/24/2018

More pics »


CAROLINE DAUR at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018

CAROLINE DAUR at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018

More pics »


CAROLINE DAUR at Schiaparelli Haute Couture Show at Paris Fashion Week 07/02/2018

CAROLINE DAUR at Schiaparelli Haute Couture Show at Paris Fashion Week 07/02/2018

More pics »


CAROLINE DAUR at Amfar

CAROLINE DAUR at Amfar’s 25th Cinema Against Aids Gala at Cannes Film Festival 05/17/2018

More pics »


CAROLINE DAUR at Hotel Martinez in Cannes 05/14/2018

CAROLINE DAUR at Hotel Martinez in Cannes 05/14/2018

More pics »


CAROLINE DAUR at Chopard Party at 2018 Cannes Film Festival 05/11/2018

CAROLINE DAUR at Chopard Party at 2018 Cannes Film Festival 05/11/2018

More pics »