AISHWARYA RAI at ‘Slack Bay’ Premiere at 69th Cannes Film Festival 05/43/2016

AISHWARYA RAI at ‘Slack Bay’ Premiere at 69th Cannes Film Festival 05/43/2016

AISHWARYA RAI at ‘Slack Bay’ Premiere at 69th Cannes Film Festival 05/43/2016
AISHWARYA RAI at ‘Slack Bay’ Premiere at 69th Cannes Film Festival 05/43/2016
AISHWARYA RAI at ‘Slack Bay’ Premiere at 69th Cannes Film Festival 05/43/2016
VICTORIA SILVSTEDT at ‘Slack Bay’ Premiere at 69th Cannes Film Festival 05/43/2016
KRISTINA BAZAN at ‘Slack Bay’ Premiere at 69th Cannes Film Festival 05/43/2016