EMILY RATAJKOWSKI by Tom Newton for Into the Gloss, Novemner 2016

EMILY RATAJKOWSKI by Tom Newton for Into the Gloss, Novemner 2016

EMILY RATAJKOWSKI by Tom Newton for Into the Gloss, Novemner 2016
EMILY RATAJKOWSKI by Tom Newton for Into the Gloss, Novemner 2016
EMILY RATAJKOWSKI by Tom Newton for Into the Gloss, Novemner 2016
EMILY RATAJKOWSKI by Tom Newton for Into the Gloss, Novemner 2016
EMILY RATAJKOWSKI by Tom Newton for Into the Gloss, Novemner 2016
EMILY RATAJKOWSKI by Tom Newton for Into the Gloss, Novemner 2016
RITA ORA at heathrow Airport in London 11/10/2016
MARINA LUCZENKO Promotes Her New Single in Warsaw 11/05/2016