LAIS OLIVEIRA at W Magazine Presents Wwho

LAIS OLIVEIRA at W Magazine Presents Wwho’s Who in New York 06/15/2017

LAIS OLIVEIRA at W Magazine Presents Wwho
ROSE BERTRAM at W Magazine Presents Wwho's Who in New York 06/15/2017
STEFANIE GIESINGER at W Magazine Presents Wwho's Who in New York 06/15/2017