ROWAN BLANCHARD at Miu Miu 2019 Cruise Collection Show in Paris 06/30/2018

ROWAN BLANCHARD at Miu Miu 2019 Cruise Collection Show in Paris 06/30/2018

ROWAN BLANCHARD at Miu Miu 2019 Cruise Collection Show in Paris 06/30/2018
UMA THURMAN at Miu Miu 2019 Cruise Collection Show in Paris 06/30/2018
TAYLOR HILL at Miu Miu 2019 Cruise Collection Show in Paris 06/30/2018