BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017

BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017

BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017
BEE SHAFFER in Bikini at a Boat in Portofino 08/31/2017

BROOKE BURKE in a Gold Bikini at a Beach in Malibu 08/30/2017
JENNIFER CARPENTER at Hotel Excelsior at 74th Venice International Film Festival 09/01/2017