EMILY RATAJKOWSKI at Tomo Koizumi Runway Show at New York Fashion Week 02/08/2019

EMILY RATAJKOWSKI at Tomo Koizumi Runway Show at New York Fashion Week 02/08/2019

EMILY RATAJKOWSKI at Tomo Koizumi Runway Show at New York Fashion Week 02/08/2019
EMILY RATAJKOWSKI at Tomo Koizumi Runway Show at New York Fashion Week 02/08/2019
EMILY RATAJKOWSKI at Tomo Koizumi Runway Show at New York Fashion Week 02/08/2019
EMILY RATAJKOWSKI at Tomo Koizumi Runway Show at New York Fashion Week 02/08/2019
EMILY RATAJKOWSKI at Tomo Koizumi Runway Show at New York Fashion Week 02/08/2019
EMILY RATAJKOWSKI at Tomo Koizumi Runway Show at New York Fashion Week 02/08/2019

NICKY HILTON at Saks Celebration in New York 02/07/2019
REESE WITHERSPOON at 2019 Winter TCA Tour in Pasadena 02/08/2019