NATASHA NEGOVANLIS at 2019 Canadian Screen Awards Gala 03/31/2019

NATASHA NEGOVANLIS at 2019 Canadian Screen Awards Gala 03/31/2019

NATASHA NEGOVANLIS at 2019 Canadian Screen Awards Gala 03/31/2019
NATASHA NEGOVANLIS at 2019 Canadian Screen Awards Gala 03/31/2019
NATASHA NEGOVANLIS at 2019 Canadian Screen Awards Gala 03/31/2019
KATHERINE BARRELL at 2019 Canadian Screen Awards Gala 03/31/2019
ALLY MAKI at Freeform Summit in Los Angeles 03/27/2019