SANDARA PARK at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019

SANDARA PARK at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019

SANDARA PARK at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019
SANDARA PARK at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019
XENIA ADONTS at Elie Saab Show at Paris Fashion Week 02/03/2019
SUSIE LAU at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019