YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019

YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019

YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019
YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019
YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019
YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019
YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019
YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019
YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019
YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019
YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019
YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019
YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019
YULIA PUTINTSEVA at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019
TIMEA BACSINSZKY at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019
SIMONA HALEP at 2019 Sydney International Tennis 01/10/2019