CAROLINE DAUR at Carine Roitfeld x Circo Loco Party in Paris 09/30/2017

CAROLINE DAUR at Carine Roitfeld x Circo Loco Party in Paris 09/30/2017

BARBARA PALVIN at Carine Roitfeld x Circo Loco Party in Paris 09/30/2017
CINDY BRUNA at Carine Roitfeld x Circo Loco Party in Paris 09/30/2017